BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsą asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš jų slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ekspertinių tyrimų skyrius

 • Ekspertizių skyrius tiria gaisrus, jų priežastis bei padarinius, rengia ekspertizės aktus bei specialisto išvadas ir atlieka civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizes.
 • Ekspertinių tyrimų atlikimo Centre tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, Ekspertizių atlikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatai ir kiti teisės aktai.

 1. Gaisrų ekspertizės - nustato gaisro židinio vietą, techninę gaisro kilimo priežastį, gaisro aplinkybes, techninės priemonės (technologinio proceso) atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
 2. Apanglėjusios medienos ekspertizės - nustato apanglėjusios medienos degimo proceso intensyvumą (degimo proceso trukmę ir temperatūrą);
 3. Statinių, statinių dalių, patalpų ir jų projektų gaisrinės saugos ekspertizės:
  • nustato statinių, statinių dalių, patalpų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams statybos techniniams dokumentams;
  • nustato statinių, statinių dalių, patalpų projektų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams statybos techniniams dokumentams;
  • nustato naudojamų statinių, statinių dalių ir patalpų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams dokumentams.
 4. Statybinių medžiagų ir kitų gaminių degumo ekspertizės - nustato statybinių medžiagų ir gaminių degumą, nustato ir įvertina statybinių medžiagų ir gaminių liepsnos plitimo indeksą, nustato kietų medžiagų su organiniais priedais užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūras, įvertina tekstilės gaminių užsiliepsnojimą, minkštų baldų užsiliepsnojimą, kai uždegimo šaltinis smilkstanti cigaretė,  minkštų baldų užsiliepsnojimą, kai uždegimo šaltinis degtuko liepsnos analogas, nustato degių skysčių temperatūrines užsiliepsnojimo ribas,  degių skysčių savaiminę užsiliepsnojimo temperatūrą.
 5. Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės - įvertina civilinių pirotechnikos priemonių savybes, turinčias įtakos naudotojų ir priešgaisrinei saugai, taip pat civilines pirotechnikos priemones priskiria tam tikrai civilinių pirotechnikos priemonių klasei arba civiliniams pirotechnikos gaminiams, kurių apyvarta neribojama. Saugos ekspertizės rezultatai pateikiami išvadoje dėl civilinių pirotechnikos priemonių saugos.

Ekspertinio tyrimo rūšis

Eilė (mėnesiais) 2022-10-24 dienai

Gaisrų ekspertizės

nėra eilės

Apanglėjusios medienos ekspertizės

nėra eilės

Statybinių medžiagų ir kitų gaminių degumo ekspertizė

nėra eilės

Statinių, statinių dalių, patalpų ir jų projektų gaisrinės saugos ekspertizė

nėra eilės

Teismo ekspertų rengimo, kvalifikacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatai

Teismo ekspertų rengimo, kvalifikacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų pakeitimo įsakymas

Gaisrinių tyrimų cento 2022-10-26 įsakymas Nr. 1-50 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

Gaisrinių tyrimų cento 2022-10-26 įsakymas Nr. 1-49 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

Gaisrinių tyrimų cento 2022-04-13 įsakymas Nr. 1-18 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

Gaisrinių tyrimų cento 2022-01-31 įsakymas Nr. 1-3 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

Gaisrinių tyrimų cento 2022-01-31 įsakymas Nr. 1-4 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

PAGD prie VRM GTC​​​​​ 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1-70 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

PAGD prie VRM GTC​​​​​ 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymasNr. 1-71 "Dėl teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre sudarymo"

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-16