2023 m. viešųjų pirkimų planas

2022 m. viešųjų pirkimų planas

2021 m. viešųjų pirkimų planas

2020 m. viešųjų pirkimų planas

2019 m. Viešųjų pirkimų plano pakeitimas

2019 m. Viešųjų pirkimų plano pakeitimas

2019 m. Viešųjų pirkimų plano pakeitimas

2019 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimas

2019 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimas

2019 m. viešųjų pikimų plano pakeitimas

2019 m. viešųjų pirkimų planas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

2018 m. viešųjų pirkimų planas

Gaisrinių tyrimų centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo ir atsakomybės tvarkos aprašas  patvirtintas  Centro direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1-64.

Gaisrinių tyrimų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Gaisrinių tyrimų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas

Gaisrinių tyrimų centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo ir atsakomybės tvarkos aprašas

Gaisrinių tyrimų centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo ir atsakomybės tvarkos aprašo pakeitimas

Atnaujinimo data: 2023-12-10