Tyrimai ir analizės

GTC/GBM 23:2012 „Plieninių konstrukcijų apsaugai skirtos priešgaisrinės išsipučiančios dangos mėginio paėmimo metodika“. Remiantis šia metodika atrenkami mėginiai skirti terminei analizei pagal standarto LST EN ISO 11358 reikalavimus. Metodika taikoma visoms dangomis padengtoms plieninėms konstrukcijoms, kurios nepadengtos paviršine apsaugine danga, terminės analizės duomenims gauti.

Atnaujinimo data: 2023-12-10