Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-561 paskyrė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centrą (toliau GTC) vykdyti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal Statybos produktų direktyvą (89/106/EEC). Europos Komisija suteikė GTC paskelbtosios (notifikuotosios)  įstaigos identifikacinį numerį - 1796.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-389 pakeitė 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-561 ir nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrė GTC atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas. Detalią informaciją apie paskelbtą GTC pripažintos kompetencijos sritį rasite paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų tinklalapyje šiuo internetiniu adresu http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=281534

Atnaujinimo data: 2023-12-10