Kas gali pranešti

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  • esamas departamento ar jam pavaldžios įstaigos (BPC, GTC ir UGM) darbuotojas (pareigūnas, tarnautojas);
  • buvęs departamento ar jam pavaldžios įstaigos (BPC, GTC ir UGM) darbuotojas (pareigūnas, tarnautojas);
  • su departamentu ar jam pavaldžia įstaiga sutartiniais santykiais (rangos, savanorystės, stažuotės ir pan.) susijęs asmuo.

Atnaujinimo data: 2023-10-19

Atnaujinimo data: 2023-12-11