Kaip galima pranešti

Apie mūsų institucijoje daromą ar padarytą pažeidimą galima pranešti:

Pranešimą apie pažeidimą galima pateikti užpildant nustatytą formą arba laisva forma. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
  • jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  • kad šis pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą.

Pranešimą apie pažeidimą teikiant pagal nustatytą formą ar teikiant laisvos formos pranešimą apie pažeidimą reikėtų nurodyti, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą.

Išsamiau Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str.

Atnaujinimo data: 2023-10-19

Atnaujinimo data: 2023-12-11