Tarptautinis bendradarbiavimas

Įstaigos tarptautiniai ryšiai

Centras yra Tarptautinių gaisrinių tyrimų laboratorijų asociacijos EGOLF narys. Taip pat glaudžiai bendradarbiauja su analogiškomis organizacijomis Švedijoje (SP), Lenkijoje (ITB, CNBOP), Latvijoje (PPT), Baltarusijoje, Rusijoje (VNIIPO) ir kitose šalyse.

Centras taip pat bendradarbiauja su Šiaurės šalių gaisrinių bandymų organizacijomis, ypač su Suomijos techninių tyrimų centru (VTT). Palaikomi glaudūs santykiai su Šiaurės šalių ministrų tarybos finansuojama NORD TEST organizacija, kuri aprobuoja bendrus bandymo metodus Skandinavijos šalims ir formuoja mokslinę-techninę politiką.

Atnaujinimo data: 2023-12-10