Atliekami ekspertiniai tyrimai

 1. Gaisrų ekspertizės - nustato gaisro židinio vietą, techninę gaisro kilimo priežastį, gaisro aplinkybes, techninės priemonės (technologinio proceso) atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
 2. Apanglėjusios medienos ekspertizės - nustato apanglėjusios medienos degimo proceso intensyvumą (degimo proceso trukmę ir temperatūrą);
 3. Statinių, statinių dalių, patalpų ir jų projektų gaisrinės saugos ekspertizės:
  • nustato statinių, statinių dalių, patalpų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams statybos techniniams dokumentams;
  • nustato statinių, statinių dalių, patalpų projektų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams statybos techniniams dokumentams;
  • nustato naudojamų statinių, statinių dalių ir patalpų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams dokumentams.
 4. Statybinių medžiagų ir kitų gaminių degumo ekspertizės - nustato statybinių medžiagų ir gaminių degumą, nustato ir įvertina statybinių medžiagų ir gaminių liepsnos plitimo indeksą, nustato kietų medžiagų su organiniais priedais užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūras, įvertina tekstilės gaminių užsiliepsnojimą, minkštų baldų užsiliepsnojimą, kai uždegimo šaltinis smilkstanti cigaretė,  minkštų baldų užsiliepsnojimą, kai uždegimo šaltinis degtuko liepsnos analogas, nustato degių skysčių temperatūrines užsiliepsnojimo ribas,  degių skysčių savaiminę užsiliepsnojimo temperatūrą.
 5. Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės - įvertina civilinių pirotechnikos priemonių savybes, turinčias įtakos naudotojų ir priešgaisrinei saugai, taip pat civilines pirotechnikos priemones priskiria tam tikrai civilinių pirotechnikos priemonių klasei arba civiliniams pirotechnikos gaminiams, kurių apyvarta neribojama. Saugos ekspertizės rezultatai pateikiami išvadoje dėl civilinių pirotechnikos priemonių saugos.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14