Darbų atlikimo kainos 

Čia galite susipažinti su orientacine 2024 metais GTC atliekamų darbų kaina, apskaičiuota vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodika (Žin., 2009, Nr. 63-2534) ir patvirtinta Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-12.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-08