Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente kasmet atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas. AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120.

2019 m. klausimynas.

Įgaliojimai vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente suteikti Vidaus tyrimų skyriui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vidaus tyrimų skyrius ragina kovai su korupcija prisidėti visus norinčius ir nesitaikančius su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, kyšininkavimu bei kitais neteisėtais veiksmais. Pranešimus apie pastebėtus nusižengimus galite palikti naudodamiesi specialiai tam sukurtu pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6877, arba pasitikėjimo elektroniniu paštu paspaudę šią nuorodą – pasitikėjimo el. paštas.

Pranešantiems informaciją asmenims garantuojamas visiškas anonimiškumas. Pranešimai, paliekami naudojantis pasitikėjimo telefonu įrašomi automatiškai visą parą ir perklausomi atsakingo pareigūno. Jokie pranešusiojo asmens duomenys ir telefono numeris nėra fiksuojami, todėl norėdami sužinoti apie palikto pranešimo nagrinėjimo eigą, pranešusieji gali palikti savo kontaktinius duomenis

Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2013 metais priemonių planas.
Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2013 metais priemonių plano įvykdymo ataskaita.

Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2014 metais priemonių planas.
Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2014 metais priemonių plano įvykdymo ataskaita.

Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2015 metais priemonių planas.
Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2015 metais priemonių plano įvykdymo ataskaita.

Gaisrinių tyrimų centro korupcijos prevencijos 2016 metais priemonių planas.

Kovos su korupcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos programa ir Kovos su korupcija priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos programos įgyvendinimo 2017 metų priemonių planas


Nuoroda į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kurupcijos prevencijos puslapį


Drausminė atsakomybė

Šiuo metu informacijos nėra.

Atnaujinimo data: 2023-12-10