Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente kasmet atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas. AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1V-698. 

2023 m. Gaisrinių tyrimų centre AKL = 0,89 (aukštas atsparumo korupcijai lygis).

2023 m. klausimynas 

2022 m. klausimynas

2019 m. klausimynas.

Įgaliojimai vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente suteikti Vidaus tyrimų skyriui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vidaus tyrimų skyrius ragina kovai su korupcija prisidėti visus norinčius ir nesitaikančius su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, kyšininkavimu bei kitais neteisėtais veiksmais. Pranešimus apie pastebėtus nusižengimus galite palikti naudodamiesi specialiai tam sukurtu pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6877, arba pasitikėjimo elektroniniu paštu paspaudę šią nuorodą – pasitikėjimo el. paštas.

Pranešantiems informaciją asmenims garantuojamas visiškas anonimiškumas. Pranešimai, paliekami naudojantis pasitikėjimo telefonu įrašomi automatiškai visą parą ir perklausomi atsakingo pareigūno. Jokie pranešusiojo asmens duomenys ir telefono numeris nėra fiksuojami, todėl norėdami sužinoti apie palikto pranešimo nagrinėjimo eigą, pranešusieji gali palikti savo kontaktinius duomenis


Korupcijos prevencijos 2023-2024 m. veiksmų planas.

 

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai paspaudę šią nuorodą.

 

Nuoroda į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kurupcijos prevencijos puslapį

Drausminė atsakomybė

Šiuo metu informacijos nėra.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-04