Vidaus tvarkos taisyklės

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1-2 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1-62 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2023 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1-46 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro darbo reglamento patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2023 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 1-41 "Dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 1-32 "Dėl asmenų, atsakingų už korupcijos prevencijos ir kontrolės Gaisrinių tyrimų centre vykdyma, paskyrimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1-15 "Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį siekiantį eiti arba einantį Gaisrinių tyrimų centre pareigas, patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1-13 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro komandiruočių organizavimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1-62 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo ir atsakingo asmens paskyrimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-60 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašo patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-59 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro veiklos sričių sąrašo patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-58 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro vidaus kontrolės įgyvendinimą prižiūrinčio komiteto sudarymo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-57 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro vidaus kontrolės įgyvendinimą prižiūrinčio komiteto darbo reglamento patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-56 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro rizikų vertinimo metodikos patvirtinimo" 

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-55 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo komiteto sudarymo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-54 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-53 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2021 m. Gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1-55 "Dėl Gaisrinių tyrimų centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 1-36 "Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo"

Asmeninių daiktų naudojimo taisyklės

Priemokų nustatymo ir premijų skyrimo tvarkos aprašas

Materialinių pašalpų skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro darbuotojų  etikos kodeksas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centrų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas gautų dovanų 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-22