• Ekspertinių tyrimų skyrius teikia tarnybinę pagalbą tiriant gaisrus, jų priežastis bei padarinius, ekspertinius tyrimus, rengia teismo ekspertizės aktus, ekspertizės aktus neturinčius teismo ekspertizės akto statuso bei specialisto išvadas ir atlieka civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizes.
  • Ekspertinių tyrimų atlikimo Gaisrinių tyrimų centre tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Gaisrinių tyrimų centre nuostatai ir kiti teisės aktai.

Atnaujinimo data: 2024-02-14