Rengiami dokumentai:
Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius (toliau – GTC PTS) pasibaigus turimos klasifikavimo ataskaitos galiojimo terminui pagal anksčiau atliktų bandymų rezultatus tam tikrais atvejais gali parengti šiuos dokumentus:

 • Degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-1

 • Atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-2

 • Stogų išorinio ugnies poveikio klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-5

 • Elektros kabelių degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-6

 • Tekstilės degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13773

 • Išplėstinio taikymo ataskaitą pagal LST EN 15725

 • Ataskaitos papildomą originalų egzempliorių (ta pačia kalba arba vertimą į anglų k.)

 • Ataskaitos Papildymą/Keitimą, Papildomą ataskaitą (plačiau žr. Rezultatų pateikimas)

 • Išvadą

Pateikiami dokumentai: 

 • Paraiška (forma KSD-038) (pateikiama ta pati paraiška kaip ir bandymams, tačiau grafos, susijusios su bandymų atlikimu nepildomos)

 • bandymų ataskaitos ar jų patvirtintos kopijos;

 • papildomų dokumentų užsienio kalba (jei tokių yra) vertimas į lietuvių kalbą (laboratorijos sutikimu vertimo iš anglų k. gali nereikti);

 • GTC PTS pareikalavus – kita reikalinga informacija.

Atnaujinimo data: 2023-12-10