Išduotos klasifikavimo ataskaitos

Šiame puslapyje skelbiamos galiojančios Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyriaus (toliau – GTC PTS) išduotos klasifikavimo ataskaitos, kurioms skelbti buvo gautas užsakovo sutikimas.

Sutikimų negauta

Jeigu gaminys papuola į Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, tačiau GTC PTS išbandytas nesilaikant gaminiui numatytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo  ir tikrinimo procedūrų, išsamiai apibrėžtų Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, priimtame 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, šiame puslapyje jis nėra/nebus skelbiamas net ir gavus užsakovo sutikimą. Visi gaminiai, papuolantys į Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą ir išbandyti GTC PTS pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemą yra skelbiami čia.

Atnaujinimo data: 2024-03-14