Direktorius Donatas Lipinskas

GIMIMO DATA IR VIETA

1975 m. spalio  10 d.  Jonavos mieste

IŠSILAVINIMAS

1997 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitete bakalauro studijas ir įgijo gaisrinės saugos inžinieriaus kvalifikaciją.

1999 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitete magistro studijas ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

2007 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitete doktorantūros studijas ir įgijo technologijos mokslų srities statybos inžinerijos mokslo krypties mokslininko kvalifikaciją.

PROFESINĖ VEIKLA

1997-2007 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro Gaisrų tyrimo poskyrio (vėliau skyriaus) specialistas, vyresnysis specialistas, vyriausiasis specialistas.

2007-2009 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro Degumo bandymų, cheminių ir radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas.

2009-2014 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus ministerijos Gaisrinių tyrimų centro Degumo bandymų skyriaus viršininkas.

2014 m.  sausio 24 d.  paskirtas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininku.

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS

Vedęs, žmona Rūta, turi du sūnus ir dukrą – Karolį, Daumantą ir Radvilę.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1. Atlikti PAGD prie VRM GTC pavestas užduotis: statybos produktų ir gaminių gaisrinius bandymus, gaisrinės įrangos atitikties įvertinimus, gaisrinius tyrimus bei ekspertizes.

2. Sudalyvauti ne mažiau kaip 3-juose gaisrinės įrangos ar statybos produkto gamintojo gamybos kontrolės sistemos vertinimuose.

3. Užtikrinti galutinį Specialiųjų tyrimų tarnybos korpucijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti.

Atnaujinimo data: 2023-12-10